Проєктні спори


Знаходимо рішення там, де їх зазвичай не шукають, застосовуємо нестандартні підходи і чуйно розбираємося в нюансах.

20+   років успішної судової практики
11 000+   розглянутих справ

Проєктування має великі ризики настання несприятливих наслідків як для замовника, так і для проектувальника. Це пов'язано з тим, що отримання результату роботи, як правило, залежить від безлічі чинників - від наявності всього комплекту вихідних і дозвільних документів у проєктувальника, його компетенції, інтересу замовника в успішному завершенні робіт, його сприяння, і багато чого іншого. Всі ці питання можуть бути врегульовані в якісно складеному договорі, що знижує ризики настання несприятливих наслідків. В іншому разі замовник може так ніколи й не розпочати будівництво об'єкта, а проектувальник залишитися без оплати.

Розглянемо суперечки, які найчастіше трапляються в проєктуванні.

Отримання оплати за виконані роботи

Оплата робіт після отримання позитивного висновку Держбуд експертизи ставить підрядника в залежне становище. Роботи можуть бути виконані й передані, але оплата за роботи так і не отримана. Замовник може відмовити в оплаті, оскільки вважає роботи недостатньо якісними, не переданими в срок або не переданими зовсім. Проєктувальнику ж необхідно розрахуватися із субпроектувальниками, оплатити за експертизу, декларації відповідності, висновки компетентних органів. І це, не кажучи ще про заробітну плату працівників, оренду офісу та інші супутні витрати. А якщо таких проєктів кілька, то під загрозою стає сама діяльність організації!

Бросові роботи

При нормальному виконанні сторонами договору, підсумковим результатом є повний комплект відповідної документації. Якщо ж сторони розходяться, коли виконано тільки частину робіт, то виникає суперечка про оплату непотрібних робіт. Резонно, що підрядник бажає отримати оплату за фактично виконані ним роботи. На ділі ж, найчастіше виникає конфлікт: замовник не бажає платити проєктувальнику за частину документації, яку, без її доопрацювання, застосувати нікуди не зможе. А іноді він втрачає інтерес у подальшій реалізації будівельного проєкту у зв'язку з простроченням підготовки ПКД. І виникає ситуація - проєктувальник щось робив і вважає, що йому повинні за це заплатити, замовник вважає, що не повинен платити за купу не повних і не потрібних йому документів.

Додаткові роботи в проєктуванні

Коли сторони уклали договір, то замовник не очікує, що вартість робіт може бути збільшена. Зміна вартості може бути пов'язана з коригуванням завдання на проєктування, або зі спочатку не врахованими обсягами робіт. У такому разі замовник може стати заручником ситуації - проєктувальник може утримувати результати роботи до підписання угоди про збільшення вартості. Замовнику доводиться вирішувати - погодитися на збільшення ціни, або доводити свою позицію в суді, відтягуючи терміни майбутнього будівництва.

Збитки в проєктуванні

Збитки, які можуть виникнути у замовника через неякісно виконану проєктувальником роботу, можуть сягати немислимих сум - через неправильно розраховане навантаження збудована споруда може скластися, як картковий будиночок. Якщо при цьому постраждають люди, то замовник буде змушений нести тягар відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю людей. Отримання судового рішення про стягнення збитків із проєктувальника не гарантує повернення замовнику вкладених коштів. Проєктувальник, може просто піти в процедуру банкрутства. Запобігти такій ситуації можливо за умови своєчасного звернення до юридичної компанії "Економічні спори".

Кожна з наведених категорій має свої особливості та складнощі в доведенні. Успіх у таких спорах залежить від того, наскільки правильно було вибудувано стратегію стороною за договором (замовником або проєктувальником) ще задовго до стадії судового конфлікту. Однією з основних спеціалізацій юридичної компанії "Економічні спори" є робота з проєктними спорами. Керівник компанії був одним із розробників Правил укладення та виконання договорів підряду на виконання проєктних і вишукувальних робіт та (або) ведення авторського нагляду за будівництвом, затверджених Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 01.04.2014 №297, а також є автором коментарів до цих Правил, а також §4 глави 37 Цивільного кодексу Республіки Білорусь (Підряд на виконання проєктних і вишукувальних робіт).

Завдяки накопиченому нами досвіду і глибокому розумінню специфіки проєктних спорів, ми послідовно і професійно вибудовуємо позицію для майбутнього судового спору. Після звернення до нас, ми беремо на себе відповідальність за всі подальші дії з вирішення спору. Ваш головний біль стає нашим, і Ви можете зосередитися на нових цікавих проєктах.