Мои статьи в СМИ

Moje artykuły


W tym rozdziale znajdziesz moje aktualne publikacje w mediach prawnych oraz ekonomicznych Republiki Białoruś. W artykułach możesz znaleźć rozwiązania najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny biznes, na przykładach praktyki sądowej /orzecznictwa/.

Тендер

№20 (937) 27 мая 2019 г.

Wyświetl opinię
Экономическая газета

№35 от 17 мая 2019 года

Wyświetl opinię
Я – юрисконсульт организации

№ 5 май, 2019

Wyświetl opinię
Я – юрисконсульт организации

№ 5 май, 2019

Wyświetl opinię
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 5 (77), 2019

Wyświetl opinię