Мои статьи в СМИ

Moje artykuły


W tym rozdziale znajdziesz moje aktualne publikacje w mediach prawnych oraz ekonomicznych Republiki Białoruś. W artykułach możesz znaleźć rozwiązania najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny biznes, na przykładach praktyki sądowej /orzecznictwa/.

Экономическая газета

№88 от 26 ноября 2019 года

Wyświetl opinię
Экономическая газета

№87 от 22 ноября 2019 года

Wyświetl opinię
Кадровик. Управление персоналом

№22 ноябрь 2019 года

Wyświetl opinię
Экономическая газета

№86 от 19 ноября 2019 года

Wyświetl opinię
Юридический мир

ноябрь 2019

Wyświetl opinię