Spory budowlane na Białorusi


Współczesne budownictwo na Białorusi można podzielić na dwa rodzaje: budownictwo kapitałowe i niekapitałowe. Pierwsza z nich obejmuje obiekty nieruchomości. Budownictwo niekapitałowe odnosi się do małych i tymczasowych konstrukcji, takich jak bloki użytkowe, prefabrykowane budynki, składane pawilony itp. Proces budowlany na Białorusi obejmuje szeroki zakres działań: organizację, geodezję, projektowanie, instalację, uruchomienie. Konieczne jest zarządzanie tymi procesami budowlanymi z uwzględnieniem specyfiki krajowej regulacji prawnej budowlanej sfery stosunków prawnych.

Podobnie jak w Polsce, spory budowlane nie powstają z dnia na dzień, ale są ściśle związane z długotrwałym współdziałaniem stron w procesie budowlanym. Dlatego też, gdy pojawiają się takie spory, należy dokładnie zrozumieć strukturę przyczynowoskutkową każdego z nich. Sprzedaż, przerejestrowanie i przeprowadzanie innych transakcji dotyczących nieruchomości to również wieloetapowa procedura. Aby zminimalizować ryzyko związane z realizacją projektów budowlanych na Białorusi, ważne jest, aby polskie firmy wiedziały, jak prawidłowo sporządzić umowę i brały pod uwagę czynniki, które mogą podważyć legalność takich transakcji.

Ustawodawstwo białoruskie wyróżnia się bogactwem norm obowiązkowych oraz generalnym, nakazowym, a nie dyspozytywnym charakterem regulacji umów budowlanych. Wiele imperatywnych norm białoruskiego ustawodawstwa w kontraktach budowlanych jest sprzecznych z międzynarodowymi standardami zawartymi w kontraktach FIDIC. Różni się to znacznie od polskiego rynku budowlanego. Należy również zwrócić uwagę na nadmierne ograniczenia regulacyjne dotyczące umów budowlanych w zakresie ustalania cen, w tym możliwości zmiany ceny umownej.

Rozwiązania wymagają także kwestie adaptacji zagranicznych, polskich projektów, stosowania międzynarodowych norm projektowych oraz wprowadzania najlepszych międzynarodowych praktyk.

Spory budowlane mają również istotną specyfikę - są skomplikowane, często dotyczą relacji, które rozwijały się przez długi czas i obejmują trudne technologicznie zagadnienia.

Strony w białorusko-polskich stosunkach umownych mają tendencję do "kumulowania" kwestii spornych do samego końca budowy, a następnie wdawania się w długie, przewlekłe spory sądowe. Taki stan rzeczy prowadzi do długotrwałych, nieekonomicznych postępowań sądowych.

Wszystkie te aspekty powinny być brane pod uwagę przez polskich przedstawicieli biznesu podczas udziału w budowie w Republice Białoruś. Aby uniknąć problemów w trakcie procesu budowy, należy skontaktować się z organizacją, która zapewnia wsparcie prawne dla procesu budowlanego na każdym etapie: od uzyskania zezwolenia na budowę do oddania obiektu do użytku.

Kancelaria Prawna "Spory Gospodarcze" reprezentuje interesy polskich inwestorów, deweloperów, nabywców i sprzedawców nieruchomości, wykonawców i firm inżynieryjnych w negocjacjach z białoruskim kontrahentem oraz przy sporządzaniu umów o budowę, najem, kupno lub sprzedaż, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w postępowaniu przedsądowym lub sądowym.

W przypadku sporu, w celu stworzenia skutecznej pozycji prawnej, prawnicy kancelarii "Spory Gospodarcze" przeprowadzają dokładną ocenę ryzyka związanego z nadchodzącym postępowaniem sądowym, opracowują strategię i taktykę obrony, formułują pozew i przygotowują bazę dowodową.

Przez cały okres praktycznej pracy prawnicy kancelarii "Spory gospodarcze" zebrali duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej działalności budowlanej z udziałem białoruskich i polskich przedsiębiorstw. Nasi prawnicy posługują się językiem polskim, a w swojej pracy wykorzystują zarówno ustawodawstwo białoruskie i polskie, jak i międzynarodowe. Współpracują ze wszystkimi prawniczymi bazami danych, w tym Legalis.pl, Lex.pl. Dzięki temu możemy zapewnić właściwą obsługę działalności budowlanej z udziałem polskich i białoruskich firm, transakcji na rynku nieruchomości oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów w tej dziedzinie.

Zamów bezpłatną rozmowę, a nasi specjaliści doradzą Ci w każdej kwestii prawnej dotyczącej Twojej firmy

Nadal są pytania?