Prawo korporacyjne i spory korporacyjne w Republice Białoruś.


Prawo korporacyjne reguluje tworzenie i funkcjonowanie spółek. Spółka działa dopiero po jej założeniu i zarejestrowaniu przez państwo. Podmioty gospodarcze często nie zwracają należytej uwagi na kwestie korporacyjne, ponieważ na pierwszy rzut oka wydają się one proste i łatwe do rozwiązania. Tak jednak nie jest. Gdy tylko przedstawiciele polskich firm zetkną się z problemami prawa korporacyjnego na Białorusi, pojawiają się trudności w dalszym zarządzaniu biznesem zagranicznym. Dla pomyślnego funkcjonowania i rozwoju organizacji ważne jest poświęcenie czasu na sprawy korporacyjne i rozwiązywanie ich przy najbliższej okazji.

Uczestnikami spraw korporacyjnych są głównie osoby związane z osobą prawną: członkowie, pracownicy, wierzyciele, dłużnicy.

Nasze kompetencje w zakresie prawa korporacyjnego.

 • Tworzenie firm w Republice Białorusi przez polskich uczestników;
 • Reorganizacja spółek, w tym w zakresie fuzji i przejęć (M&A);
 • Wsparcie prawne przy sprzedaży i kupnie przedsiębiorstwa, udziału w kapitale zakładowym spółki przez uczestników z Rzeczypospolitej
 • Polskiej, w tym wstępne badanie spółki (Due diligence);
 • Doradztwo w języku polskim w zakresie prawa korporacyjnego;
 • Opracowanie różnych rozwiązań korporacyjnych, lokalnych aktów prawnych;
 • Obsługa prawna sporów korporacyjnych pomiędzy uczestnikami białoruskimi i polskimi;
 • Kwestionowanie w sądzie dużych transakcji oraz transakcji, w których uczestniczą osoby powiązane;
 • Zaskarżanie decyzji zgromadzeń wspólników spółek z kapitałem polskim;
 • Zakładanie firm w Republice Białoruś przez polskich akcjonariuszy.

Podstawy sporów korporacyjnych.

 • Wykluczenie osoby z firmy, która blokuje jej działalność;
 • Wystąpienie ze spółki i wypłata wartości udziału na rzecz uczestnika polskiego lub białoruskiego;
 • Sprzedaż udziału w kapitale zakładowym;
 • Brak informacji o działalności firmy;
 • Zakwestionowanie decyzji i transakcji dokonanych i zawartych przeciwko interesom członka organizacji, w tym transakcji, w których istniał interes osób powiązanych;
 • Spory związane z zatrudnianiem kadry kierowniczej firmy.

Najważniejszą rzeczą w osiągnięciu celu w sporze korporacyjnym jest przyjęcie odpowiedniej strategii i trzymanie się jej przez całą drogę. Bez znajomości białoruskiej i polskiej praktyki sądowej dość trudno samodzielnie opracować odpowiednią strategię i osiągnąć w niej sukces. Przy rozstrzyganiu sporów korporacyjnych sądy stosują przepisy Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi, polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Traktatu między Republiką Białorusi a Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych.

Zwracając się do nas o kompetentną pomoc, znajdziesz się w rękach profesjonalistów, którzy pomogą Ci uniknąć błędów i rozwiązać spory korporacyjne. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Negocjujemy ze wszystkimi stronami w języku polskim i rosyjskim, po czym rozwiązujemy nieporozumienia i wszyscy są zadowoleni z ostatecznego wyniku, a spór korporacyjny zostaje rozwiązany.

Białoruska kancelaria Spory Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia pełne wsparcie prawne i pomoc w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych o dowolnym stopniu złożoności pomiędzy podmiotami polskimi i białoruskimi.

Zamów bezpłatną rozmowę, a nasi specjaliści doradzą Ci w każdej kwestii prawnej dotyczącej Twojej firmy

Nadal są pytania?