Abonament prawny dla polskich firm na Białorusi


Abonament prawny to wsparcie prawne dla firmy ze strony kancelarii prawnej.

W ramach abonamentu prawnego polskich firm białoruscy prawnicy świadczą szereg usług prawnych, które zazwyczaj wykonywane są przez prawników wewnętrznych (in-house). Korzystając z abonamentu prawnego, organizacja oszczędza na kosztach, ponieważ nie płaci składek na fundusz emerytalny, ubezpieczenie i inne koszty.. Jest to niemała kwota - około 50 procent wynagrodzenia. Co więcej, zawierając umowę o świadczenie abonamentu, polska firma, zamiast jednego etatowego prawnika, za te same pieniądze kupuje kompetencje całego personelu kancelarii prawnej o różnych specjalizacjach i z pełnym wsparciem back-office. Dlatego dziś wiele firm i spółek z polskim kapitałem zwraca się o pomoc w kompleksowej obsłudze prawnej na Białorusi.

Abonament na świadczenie usług prawnych

Abonamentowa obsługa prawna przedsiębiorstw w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jest niezbędna, ponieważ często pojawia się wiele pytań, które chce się zadać prawnikowi: «Jak prawidłowo zawrzeć umowę?», «Jak chronić własność intelektualną?», «Jak sformalizować zmiany korporacyjne w firmie?», «Jak skutecznie rozwiązać spór sądowy?» itp.

Аbonament prawny pozwala w każdej chwili skorzystać z pomocy prawnej wysokiej jakości i zaoszczędzić znaczną część budżetu polskiej firmy. Abonament prawny dla firm polskich na Białorusi staje się szczególnie istotny w przypadku zadań, z którymi firma nie miała wcześniej do czynienia. Nigdy nie zaszkodzi też spojrzeć świeżym okiem na "standardowe" kwestie prawne i umowy zawierane w organizacji. Przegląd dokumentów prawnych często pokazuje, że firma stosuje nieaktualne formy dokumentów wewnętrznych, a także formy umów cywilnoprawnych, które nie zapewniają ochrony klienta, a nawet nie są zgodne z prawem białoruskim.

Kancelaria Prawa Spory Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz polskich podmiotów gospodarczych na Białorusi. Usługi te obejmują badanie, analizę i ekspertyzę prawną dokumentów handlowych, sporządzanie projektów dokumentów prawnych, przygotowywanie pisemnych opinii i ustnych porad w dowolnym czasie na temat różnych kwestii prawnych pojawiających się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a także dochodzenie roszczeń i prowadzenie sporów sądowych.

Pełna obsługa prawna biznesu pozwala ponadto polskiej firmie uniknąć ryzyka związanego z niewłaściwym sporządzaniem dokumentów. Wsparcie wszystkich transakcji, doradztwo na etapie zakładania, reorganizacji, likwidacji firmy, ocena ryzyka transakcji, negocjacje z kontrahentami, prace kontraktowe, sprawdzanie umów z kontrahentami, rozwiązywanie niestandardowych zadań przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów, doradztwo w zakresie procedury prowadzenia działalności gospodarczej. To tylko niewielka część naszej oferty. Doświadczenie prawników naszej firmy pomoże w bezpiecznym rozwoju biznesu.

Nadal są pytania?