Ginčai su muitine


Mes randame sprendimus ten, kur jie paprastai nėra ieškomi, taikome nestandartinius metodus ir jautriai išmanome niuansus.

20+   sėkmingos teismų praktikos metai
11 000+  nagrinėjamų bylų
Ginčai su muitine
Susitikimas, esamos situacijos aptarimas. Susitarimo sudarymas. Reikiamos informacijos pateikimas (pildymas).

Ginčai su muitine
Gynimo būdo ir strategijos kūrimas (valstybinis, arbitražas, mediacija) Reikiamų procesinių bei kitų dokumentų parengimas ir pateikimas.

Ginčai su muitine
Gauti teismo sprendimą. Kilus ginčui, apskųsti teismo sprendimą. Teisinė pagalba vykdymo proceso stadijoje bet kurioje jurisdikcijoje.

Ginčai su muitine
Rezultatas, kurio siekė klientas (garantuota jo interesų apsauga teisme ir neteismine tvarka)

Globalizacijos ir integracijos sąlygomis daugelis verslo subjektų vykdo savo veiklą ne tik valstybėje, bet ir už jos ribų. Prekių judėjimas per sieną tiesiogiai susijęs su muitinės darbuotojais bendravimu. Tad visus muitinio įforminimo niuansus reikia išsiaiškinti dar iki pasirengimo užsienio ekonominiam sandoriui vykdyti. Prekių judėjimo per sieną muitinio įforminimo dokumentų nežinojimas sukelia ginčus su muitine.

 

Bendravimas su muitine yra tiesiog neišvengiamas, todėl neretai klientams yra reikalinga pagalba tvarkant muitinės prašomus dokumentus.

Dėl ko kyla ginčai su muitine

Praktiškai yra atvejų, kai ūkio subjektai mano, kad jų teises ir teisėtus interesus pažeidžia muitinės institucijų ir jų pareigūnų veiksmai (neveikimas).Tokiais atvejais kyla ginčai su muitinės įstaigomis.

Ginčų su muitine aspektai

Šie ginčai yra susiję su muitų išieškojimu ir dažniausiai kyla šiais klausimais:

  • prekių muitinės vertės nustatymas ir koregavimas
  • prekių klasifikavimas pagal užsienio ekonominės veiklos prekių nomenklatūra
  • dėl tarifų lengvatų taikymo
  • dėl muito dydžio tam tikroms prekių rūšims.

Teisė apskųsti sprendimą ginčuose su muitine.

Kilus ginčams su muitine, jų pareigūnų veiksmai (neveikimas) gali būti apskųsti. Apskundimą galima paduoti tiek aukštesnei muitinei, tiek ekonominiam teismui.

Bendras skundo pateikimo terminas - vieneri metai.

Skundo turinio ir formos reikalavimai, taip pat apskundimo rezultatai, yra nustatyti specialiuose teisės aktuose.

Teisinė pagalba ginčuose su muitine

Kvalifikuotą pagalbą bendradarbiaujant su muitinės įstaigomis ir sprendžiant ginčus suteiks mūsų juridinė įmonė. Teisininkai pateiks paaiškinimus dėl muitų teisės aktų taikymo, prekių judėjimo per valstybinę sieną tvarkos, muitinės procedūrų taikymo, mokesčių mokėjimo muitinėje tvarkos, prireikus padės apskųsti muitinės priimtus sprendimus, jų pareigūnų veiksmus (neveikimą).

Verslo problema bus išspręsta ir pasiektas klientui pageidaujamas rezultatas.